Press Info (only in Bulgarian)

През месец март 2013 год. се навършват 70 години от спасяването на българските евреи от депортация и унищожение във време, когато България е съюзник на нацистка Германия, а в държавата действат редица антисемитски закони. Философско-историческият факултет традиционно е съпричастен с тези събития от изключителна национална важност. На 8.март 2013 г. в залата на Общинския съвет в гр. Пловдив ще се проведе еднодневна конференция на тема "Исторически и богословски корени на антисемитизма". В нея ще вземат участие авторитетни учени и изследователи.

Г-н Йордан Велчев, световно известен писател и специалист по проблемите на градската култура на Балканите, ще говори на тема "Евреите на Балканите XIV - XVII век". Теологът д-р Андерш Гердмар, доцент по Новозаветно тълкувание, ще говори за богословските корени на антисемитизма от ранното християнство, през Просвещението до Холокоста. Д-р Албена Танева, преподавател по публична администрация в Софийския университет и водещ специалист в изследванията на Холокоста и спасението на евреите в България, ще говори на тема "Ролята на духовните водачи във формирането на нагласи". Г-н Андрей Аврамов, международно признат общественик, канен на редица публични и академични форуми, също така няколко пъти е говорил в Европейския Парламент върху теми, свързани с антисемитизма и спасяването на Българските евреи. Той ще запознае аудиторията с произхода и историята на антисемитизма. Доцент д-р Валентин Петрусенко, преподавател в Пловдивския университет, ще говори на тема "Размисли за антисемитизма и толерантността по българските земи, рефлектиращи за събитията от март 1943 г.". Проф. Лиляна Деянова от Софийския университет ще говори в областта на политическите употреби на „българския антисемитизъм и анти-антисемитизъм".

В програмата на конференцията е включено разглеждане на постерни табла, представяне на кратък документален филм, създаден по повод на годишнината, както и  дискусия по разглежданите теми и въпроси от аудиторията.

Конференцията се провежда със съдействието на Общинския съвет в гр. Пловдив и любезно е подкрепена финансово от Сиенит ООД. Тя ще бъде открита от ректора на Пловдивския университет проф. Запрян Козлуджов. Сред поканените лица са Н. Пр. Шаул Камиса Раз, Посланик на Израел, Пловдивският митрополит Николай, Кметът Иван Тотев, Председателят на Общинския съвет арх. Илко Николов, Заместник-кмет "Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики" Стефан Стоянов, общността на евреите в гр. Пловдив, интелектуалци и общественици, преподаватели и студенти.

Ние вярваме, че с отбелязването на тези събития от съвремнната ни история ще съхраним националното си достойнство, ще дадем подходяща основа за разбиране на тези сложни исторически събития и добър пример за следващото поколение граждани на Република България.