Андрей Аврамов

Андрей Аврамов

Андрей Аврамов е световно известен оратор, канен на редица публични и академични форуми. Изследователските му интереси и активности включват теми като Холокоста, борба с антисемитизма, спасяването на Българските евреи през 1943 и други.

Г-н Аврамов представя България в Европейската коалиция за Израел в Брюксел. Също така той е директор на Библейското училище "Победа" в София, клон на Victory Bible Institute в Тълса, Оклахома, САЩ. През 2008 г. той създава интернет сайта "Да помним, за да не се повтори". Сайта съдържа систематично подбрана историческа информация, която непрекъснато се обновява и разширява като предоставя печатни, визуални, аудио и видео материали, полезни за обучителна дейност в България. Андрей Аврамов в бил поканен няколко пъти да говори в Европейския Парламент върху теми свързани с антисемитизма и спасяването на Българските евреи. Изнасял е лекции на конференции в България, Англия, Унгария, Германия и Белгия посветени на борбата с антисемитизма в Европа.

 

Д-р Андерш Гердмар

Д-р Андерш Гердмар

Д-р Андерш Гердмар е доцент по Новозаветно тълкувание в Университета в Упсала и Ректор на богословската семинария Livets Ord в Упсала, Швеция. Той защитава богословски докторат в Университета в Упсала през 2001 с тема "Rethinking the Judaism-Hellenism Dichotomy. A Historiographical Case Study of Second Peter and Jude", и става доцент през 2009. Също така той е член на няколко научни дружества, включително на "Studiorum Novi Testamenti Societas" и Европейската асоциация за юдейски изследвания. Редовно чете лекции в Европа, САЩ, Русия и Украйна.

Андерш Гердмар е експерт по богословие и антисемитизъм от ранната църква до наши дни и по-специално в основи на антисемитската теология и Холокоста в немското протестантство. Негова основна книга в тази област е "Roots of theological anti-Semitism. German biblical interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Studies in Jewish history and culture, 20. (Leiden, Boston: Brill, 2009, paperback 2010.)"

 

Йордан Велчев

Йордан Велчев

Йордан Велчев е писател, автор на девет книги, четири поетични, между които Нощна азбука (1984), Сияе (1999) - годишна награда на Сдружение на Българските писатели - книга на годината. Наешеистичните книги Анонимни жития първо (1987) и второ (2009) издание и Милиони малки убийства (1997). За труда си в седем книги Градът или Между Изтока и Запада 14-17 век (2005) е носител на националната награда Христо Г. Данов за хуманитаристика, на годишната нагрдада на сдружение на Български писатели за книга на годината, награда Пловдив за литература и Почетният знак на гр. Пловдив. Негови творби са превеждани на английски, немски, унгарски, португалски и руски език.

 

Д-р Лиляна Деянова

Д-р Лиляна Деянова

Лиляна Деянова е професор по Обща и историческа социология в Катедра Социология на СУ "Св. Кл. Охридски", член на Института за критически социални изследвания. Преподавала е в ПУ „П. Хилендарски", Институт по политически науки в Страсбург, Университет Париж 10, Висша школа по социални науки в Париж, Университет Лион 2, Университет Лавал в Квебек, Канада и др. Публикациите й са в областите социология на символните форми, критическа социология, социология на социалните науки, историческа социология на комунизма, на колективната и на историческата памет. Автор на монографиите Социология на символните форми и „Очертания на мълчанието. Историческа социология на колективната памет", съставител на Социологията като шанс, Духът на ‘Анали', Биография, памет, разказ. Автор на студията „Конструирането на евреина като враг" (В: А. Криспин, съст. Антисемитизмът в България днес) и на статии за колективната и историческата памет за „спасяването на българските евреи" (като напр. „Посткомунистическият негационизъм" В: Emmy Barouh, History and Memory. Bulgaria facing the Holocaust.)

Д-р Албена Танева

Д-р Албена Танева

Доктор Албена Танева е преподавател по публична администрация в СУ "Свети Климент Охридски".  Доктор по политология от 2007 година, тя защитава дисертация на тема "Лидерският обществен модел. Спасението на евреите в България в политологически дискурс". Специализирала е в университетите в Маастрихт, Холандия и в Питсбърг, САЩ. Извън работата си в университета проявава активност като лектор в редица семинари и конференции в чужбина.

В преподавателската си и научна работа тя се утвърждвава като водещ специалист в изследванията на Холокоста и спасението на евреите в България. Нейното най-значително произведение до момента е хабилитационният й труд на тема "Лидерство и власт. От лидерската теория към реконструкция на исторически случай – спасението на българските евреи" (Университетски издателство "Св. Климент Охридски", София, 2011 година).

 

Д-р Валентин Петрусенко

Д-р Валентин Петрусенко

Доцент д-р Валентин Петрусенко е преподавател по съвременна история в Катедра по "История и археология" към Пловдивски университет. Завършил е Исторически факултет към СУ "Св. Кл. Охридски" и е защитил докторат по латиноамериканска история към Академия на науките в Русия. Като един от малкото специалисти по проблемите на Латинска Америка, от дълги години активно работи по европейски образователни и научни програми. От 2001 г. е "Жан Моне" лектор по европеистика и академичен координатор на Европейския документационен център към ПУ "П. Хилендарски". Изнасял е лекции на престижни международни форуми в Европа и Америка, бил е гост-преподавател в различни университети на двата континента (Академия Истрополитана, Братислава; Централноевропейски университет, Будапеща; Гуадалахара и Колима, Мексико и др.). Участвал е с доклади на световен форум на "Обществото за изследване на европейските идеи" в Университета Хайфа, Израел. По негова инициатива са организирани традиционни посещения на лектори и дипломати от посолството на Израел в София, както и други културни мероприятия представящи тази страна пред българската публика. Активно участва в инициативата на Пловдивския университет за честванията на спасяването на българските евреи.