За конференцията

 

Традиция е през последните години Философско-историческият факултет към Пловдивския университет да отбелязва годишнина от спасяването на Българските евреи през 1943, по времето на Втората световна война. През март месец, 2013 се навършват 70 години от тези събития и това е повода за организирането на еднодневна международна конференция.

На конференцията ще се разгледат корените на антисемитизма в исторически, богословски, политически и философски аспект. Лекции ще четат световно известни учени в областта на историята, богословието, религията, публичната администрация, политология и др. По време на конференцията ще има специално време за въпроси и дискусии. В публична изложба от постери ще бъдат представени някои исторически материали от спасяването на Българските евреи в различни градове и села от страната.

Ние вярваме, че с отбелязването на тези събития от съвремнната ни история ще съхраним националното си достойнство, ще дадем подходяща основа за разбиране на тези сложни исторически събития и добър пример за следващото поколение граждани на Република България.

Философско-исторически факултет, Пловдивски университет
С подкрепата на Общински съвет - Пловдив
С любезната финансова подкрепа на Сиенит Холдинг АД