9:30 - 10:00

Откриване

Сутрешна сесия

Модератор: Д-р Албена Танева

10:00 - 10:10

Андрей Аврамов

Спасяването на Българските евреи преди 70 години

10:10 - 11:00

Д-р Андерш Гердмар

Корени на богословския антисемитизъм: Ранно християнство
Превод: Тодор Петков

11:00 - 11:15

Почивка

11:15 - 11:35

Йордан Велчев

Евреите на Балканите XIV - XVII век

11:35 - 12:15

Андрей Аврамов

Бележки върху произхода и природата на антисемитизма

12:15 - 12:30

Дискусия

12:30 - 13:30

Обедна почивка

Следобедна сесия

Модератор: Д-р Атанас Терзийски

13:30 - 14:20

Д-р Андерш Гердмар

Корени на богословския антисемитизъм: От Просвещението до Холокоста
Превод: Тодор Петков

14:20 - 14:45

Д-р Лиляна Деянова

Политическите употреби на „българския антисемитизъм и анти-антисемитизъм"

14:45 - 15:00

Почивка

15:00 - 15:25

Д-р Албена Танева

Ролята на духовните водачи във формирането на нагласи

15:25 - 15:50

Д-р Валентин Петрусенко

Размисли за антисемитизма и толерантността по българските земи, рефлектиращи за събитията от март 1943 г.

15:50 - 16:05

Дискусия

16:05 - 16:10

Видео материал

16:10 - 16:25

Представители на еврейската общност

Кратка почивка

 

16:30 - 18:00

Заключителна дискусия

Модератор: Д-р Мария Шнитер

18:00

Среща на чаша вино