Видинската синагога

Видинската синагога

2011, Март


2012, Юни


Стари снимки