Андрей Аврамов

Андрей Аврамов

Андрей Аврамов е световно известен оратор, канен на редица публични и академични форуми. Изследователските му интереси и активности включват теми като Холокоста, борба с антисемитизма, спасяването на Българските евреи през 1943 и други.

Г-н Аврамов представя България в Европейската коалиция за Израел в Брюксел. Също така той е директор на Библейското училище "Победа" в София, клон на Victory Bible Institute в Тълса, Оклахома, САЩ. През 2008 г. той създава интернет сайта "Да помним, за да не се повтори". Сайта съдържа систематично подбрана историческа информация, която непрекъснато се обновява и разширява като предоставя печатни, визуални, аудио и видео материали, полезни за обучителна дейност в България. Андрей Аврамов в бил поканен няколко пъти да говори в Европейския Парламент върху теми свързани с антисемитизма и спасяването на Българските евреи. Изнасял е лекции на конференции в България, Англия, Унгария, Германия и Белгия посветени на борбата с антисемитизма в Европа.

 

Д-р Андерш Гердмар

Д-р Андерш Гердмар

Д-р Андерш Гердмар е доцент по Новозаветно тълкувание в Университета в Упсала и Ректор на богословската семинария Livets Ord в Упсала, Швеция. Той защитава богословски докторат в Университета в Упсала през 2001 с тема "Rethinking the Judaism-Hellenism Dichotomy. A Historiographical Case Study of Second Peter and Jude", и става доцент през 2009. Също така той е член на няколко научни дружества, включително на "Studiorum Novi Testamenti Societas" и Европейската асоциация за юдейски изследвания. Редовно чете лекции в Европа, САЩ, Русия и Украйна.

Андерш Гердмар е експерт по богословие и антисемитизъм от ранната църква до наши дни и по-специално в основи на антисемитската теология и Холокоста в немското протестантство. Негова основна книга в тази област е "Roots of theological anti-Semitism. German biblical interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Studies in Jewish history and culture, 20. (Leiden, Boston: Brill, 2009, paperback 2010.)"

 

Йордан Велчев

Yordan Velchev

Yordan Velchev is a Bulgarian writer and author of nine books including four poetic books: "Night alphabet" (1984), "Radiance" (1999) - won the award ‘Book of the Year' honored by the Union of the Bulgarian Writers, "Anonymous existence" (1987, 2009) and "Million small killings". The seven book edition "The city between the East and the West 14-17th century" (2005) won the national award "Christo G. Danov" in the field of humanities, the award ‘Book of the Year' of the Union of the Bulgarian Writers, the Plovdiv City award and the Honorable Sign of Plovdiv city. Yordan Velchev's books are translated into several languages: English, German, Hungarian, Portuguese and Russian.

Д-р Лиляна Деянова

Д-р Лиляна Деянова

Лиляна Деянова е професор по Обща и историческа социология в Катедра Социология на СУ "Св. Кл. Охридски", член на Института за критически социални изследвания. Преподавала е в ПУ „П. Хилендарски", Институт по политически науки в Страсбург, Университет Париж 10, Висша школа по социални науки в Париж, Университет Лион 2, Университет Лавал в Квебек, Канада и др. Публикациите й са в областите социология на символните форми, критическа социология, социология на социалните науки, историческа социология на комунизма, на колективната и на историческата памет. Автор на монографиите Социология на символните форми и „Очертания на мълчанието. Историческа социология на колективната памет", съставител на Социологията като шанс, Духът на ‘Анали', Биография, памет, разказ. Автор на студията „Конструирането на евреина като враг" (В: А. Криспин, съст. Антисемитизмът в България днес) и на статии за колективната и историческата памет за „спасяването на българските евреи" (като напр. „Посткомунистическият негационизъм" В: Emmy Barouh, History and Memory. Bulgaria facing the Holocaust.)

Д-р Албена Танева

Д-р Албена Танева

Доктор Албена Танева е преподавател по публична администрация в СУ "Свети Климент Охридски".  Доктор по политология от 2007 година, тя защитава дисертация на тема "Лидерският обществен модел. Спасението на евреите в България в политологически дискурс". Специализирала е в университетите в Маастрихт, Холандия и в Питсбърг, САЩ. Извън работата си в университета проявава активност като лектор в редица семинари и конференции в чужбина.

В преподавателската си и научна работа тя се утвърждвава като водещ специалист в изследванията на Холокоста и спасението на евреите в България. Нейното най-значително произведение до момента е хабилитационният й труд на тема "Лидерство и власт. От лидерската теория към реконструкция на исторически случай – спасението на българските евреи" (Университетски издателство "Св. Климент Охридски", София, 2011 година).

 

Д-р Валентин Петрусенко

Д-р Валентин Петрусенко

Доцент д-р Валентин Петрусенко е преподавател по съвременна история в Катедра по "История и археология" към Пловдивски университет. Завършил е Исторически факултет към СУ "Св. Кл. Охридски" и е защитил докторат по латиноамериканска история към Академия на науките в Русия. Като един от малкото специалисти по проблемите на Латинска Америка, от дълги години активно работи по европейски образователни и научни програми. От 2001 г. е "Жан Моне" лектор по европеистика и академичен координатор на Европейския документационен център към ПУ "П. Хилендарски". Изнасял е лекции на престижни международни форуми в Европа и Америка, бил е гост-преподавател в различни университети на двата континента (Академия Истрополитана, Братислава; Централноевропейски университет, Будапеща; Гуадалахара и Колима, Мексико и др.). Участвал е с доклади на световен форум на "Обществото за изследване на европейските идеи" в Университета Хайфа, Израел. По негова инициатива са организирани традиционни посещения на лектори и дипломати от посолството на Израел в София, както и други културни мероприятия представящи тази страна пред българската публика. Активно участва в инициативата на Пловдивския университет за честванията на спасяването на българските евреи.