Видео архив

Откриване

opening

 

 

Андрей Аврамов
Спасяването на Българските евреи преди 70 години

P1-1-AA

 

 

Д-р Андерш Гердмар
Корени на богословския антисемитизъм: Ранно християнство

P1-2-AG

 

 

Йордан Велчев
Евреите на Балканите XIV - XVII век

P1-3-YV

 

 

Дискусия

P1-discussion

 

 

Д-р Андерш Гердмар
Корени на богословския антисемитизъм: От Просвещението до Холокоста

P2-1-AG

 

 

Д-р Лиляна Деянова
Политическите употреби на „българския антисемитизъм и анти-антисемитизъм"

P2-2-LD

 

 

Д-р Албена Танева
Ролята на духовните водачи във формирането на нагласи

P2-3-AT

 

 

Дискусия

P2-discussion

 

 

Заключителна дискусия
Модератор: Д-р Мария Шнитер

final-discussion